สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)

20 เม.ย. 2023 12:00:18 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.นาพิน 234