กระติบข้าว (ทำจากผือ)
30 พ.ค. 2024 14:09:19 ผลิตภัณฑ์ในตำบล อบต.นาพิน 11
ผลิตภัณฑ์เด่นของบ้านโหมน หมู่ที่ 6
ข้าวเม่า
30 พ.ค. 2024 14:08:26 ผลิตภัณฑ์ในตำบล อบต.นาพิน 10
ผลิตภัณฑ์เด่นของบ้านนาพิน หมู่ที่ 1
หม้อปั้นดินเผา
30 พ.ค. 2024 14:07:39 ผลิตภัณฑ์ในตำบล อบต.นาพิน 9
ผลิตภัณฑ์เด่นของบ้านดอนจิก หมู่ที่ 3
เกลือสินเธาว์
30 พ.ค. 2024 14:06:08 ผลิตภัณฑ์ในตำบล อบต.นาพิน 8
ผลิตภัณฑ์เด่นของบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 11
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
3 มิ.ย. 2020 10:30:00 ผลิตภัณฑ์ในตำบล อบต.นาพิน 211
เครื่องปั้นดินเผา