ปรับปรุงล่าสุด 2 ก.พ. 2022 10:59:02 477

ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพินได้ทางไหนบ้างคะ
ตอบ:     โทร.  0-45-429622        email :admin@napin.go.th

ถาม: ติดต่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพินได้ที่เบอร์ไหนคะ
ตอบ:    061-1239132

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน คืออะไรคะ
ตอบ:   “องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักธรรมาภิบาล”

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลนาพินเปิดทำการวันไหนบ้างคะเปิดทำการกี่โมงคะ 
ตอบ: วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ – ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ถาม: ถ้าต้องการร้องเรียนสามารถร้องเรียนทางช่องทางไหนได้บ้างคะ 
ตอบ:  1.  ร้องเรียนผ่านช่องทางของเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน ที่  napin.go.th โดยคลิกที่นี่  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
          
ถาม : อยากทราบที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ที่ไหนคะ 

ตอบ: ตำบลนาพิน  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี   โทร.  0-45-429622   หรือ

       สามารถคลิกที่ลิงก์นี้ เพื่อดูเส้นทางมายัง อบต.นาพิน ได้เลยค่ะ คลิกลิงก์นี้เพื่อดูเส้นทาง