ท่านสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลนาพินได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมายัง Facebook แฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน
  3. ทางโทรศัพท์ 045-429622 (วันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง