การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

6 พ.ย. 2023 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.นาพิน 55