ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

18 พ.ย. 2022 14:52:20 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.นาพิน 293