BIG cleaning Day ปีงบประมาณ 2565

4 มี.ค. 2022 11:06:00 กิจกรรม อบต.นาพิน 420


วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00น. คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน อำเภอตระกาลพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันทำความสะอาด BIG cleaning Day ปีงบประมาณ 2565 เพื่อปรับสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้สะอาดและสวยงาม