โครงการ Big cleaning day ประจำปีงบประมาณ 2565

14 มี.ค. 2022 03:30:00 กิจกรรม อบต.นาพิน 663

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. นางสุพัตรา  สุวะจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พร้อมประชาชน ร่วมกันทำความสะอาดจากปากทางบ้านดอนเค็ง หมู่่ 4 ถึง คลองชลประทาน หมู่ 2 บ้านนาพิน