แจ้งระงับการจ่ายน้ำประปาหมู่ที่ 1 บ้านดอกจิก (ชั่วคราว)

17 มี.ค. 2022 15:36:46 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.นาพิน 72