ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการทางสายตา เพื่อดูแลทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน

13 มี.ค. 2022 11:30:00 กิจกรรม อบต.นาพิน 184

วันที่ 13 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการทางสายตา เพื่อดูแลทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน