วัดคัมภีราวาส (หลวงปู่คำแดง)

5 ม.ค. 2021 10:30:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.นาพิน 262

วัดคัมภีราวาส (หลวงปู่คำแดง)