รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

12 ต.ค. 2021 09:00:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาพิน 453