ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

14 พ.ย. 2022 12:47:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.นาพิน 109