กิจกรรมแสดงจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น

28 มี.ค. 2022 09:30:00 กิจกรรม อบต.นาพิน 363

วันที่ 26 มีนาคม 2565 นางสุพัตรา  สุวะจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน  นำ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จัดกิจกรรมแสดงจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยการร่วมถ่ายภาพแสดงสัญลักษณ์แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน