การลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566

28 มี.ค. 2023 15:42:44 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.นาพิน 253