กิจกรรมแสดงจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น
28 มี.ค. 2022 09:30:00 กิจกรรม อบต.นาพิน 238
วันที่ 26 มีนาคม 2565 นางสุพัตรา  สุวะจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน  นำ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จัดกิจกรรมแสดงจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารม...
โครงการ Big cleaning day ประจำปีงบประมาณ 2565
14 มี.ค. 2022 03:30:00 กิจกรรม อบต.นาพิน 434
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. นางสุพัตรา  สุวะจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พร้อมประชาชน ร่วมกันทำความสะอาดจากปากทางบ้านดอน...
ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการทางสายตา เพื่อดูแลทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน
13 มี.ค. 2022 11:30:00 กิจกรรม อบต.นาพิน 184
วันที่ 13 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการทางสายตา เพื่อดูแลทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน
BIG cleaning Day ปีงบประมาณ 2565
4 มี.ค. 2022 11:06:00 กิจกรรม อบต.นาพิน 277
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00น. คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน อำเภอตระกาลพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันทำความสะอาด BIG cl...