กิจกรรม Big Cleaning Day หมู่บ้านยิ่งมีชัย​ ม.4​ ต.นาพิน​
23 มิ.ย. 2023 11:38:39 กิจกรรม อบต.นาพิน 121
วันนี้​ 16​ มิถุนายน​ 2566​ เวลา​ 09.00น.     องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน นำโดย​ นางสุพัตรา​ สุ​วะ​จัน​ทร์​ นายก​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำ​บล​นา​พิน​ พร้อมด้วย​ ปลัด​ ข้าราชการ​ พนักงาน​เจ้...
กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ"ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
1 ก.ค. 2022 15:00:00 กิจกรรม อบต.นาพิน 82
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางสุพัตรา  สุวะจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน และพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่ว...
กิจกรรมแสดงจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น
28 มี.ค. 2022 09:30:00 กิจกรรม อบต.นาพิน 362
วันที่ 26 มีนาคม 2565 นางสุพัตรา  สุวะจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน  นำ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จัดกิจกรรมแสดงจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารม...
โครงการ Big cleaning day ประจำปีงบประมาณ 2565
14 มี.ค. 2022 03:30:00 กิจกรรม อบต.นาพิน 616
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. นางสุพัตรา  สุวะจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พร้อมประชาชน ร่วมกันทำความสะอาดจากปากทางบ้านดอน...
ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการทางสายตา เพื่อดูแลทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน
13 มี.ค. 2022 11:30:00 กิจกรรม อบต.นาพิน 256
วันที่ 13 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการทางสายตา เพื่อดูแลทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน
ประชุมบุคลากรในสังกัดองค์กาบริหารส่วนตำบลนาพิน เกี่ยวกับนโยบายคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน
7 มี.ค. 2022 15:35:00 กิจกรรม อบต.นาพิน 86
วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสุพัตรา สุวะจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน ได้ประชุมบุคลากรในสังกัดองค์กาบริหารส่วนตำบลนาพิน เกี่ยวกับนโยบายคุณธรรม จริยธรรม ของพนั...
BIG cleaning Day ปีงบประมาณ 2565
4 มี.ค. 2022 11:06:00 กิจกรรม อบต.นาพิน 369
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00น. คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน อำเภอตระกาลพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันทำความสะอาด BIG cl...