Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายนิยม เครื่องจันทร์
ประธานสภา อบต.นาพิน
Responsive image
Responsive image
นายบรรจง สุดสี
รองประธานสภา อบต.นาพิน
Responsive image
นายนฤมิตร มังครุดร
เลขานุการสภา อบต.นาพิน
Responsive image
นายนิรันดร์ รูปคม
สมาชิก อบต. หมู่ 2
Responsive image
นายกงจักร อนุสงค์
สมาชิก อบต. หมู่ 3
Responsive image
นายนันทชัย มุขสมบัติ
สมาชิก อบต. หมู่ 4
Responsive image
นายอีด จารุตัน
สมาชิก อบต. หมู่ 5
Responsive image
นายสำรอง โคตวงค์
สมาชิก อบต. หมู่ 6
Responsive image
นางสาวสำราญ สีเหลืองอ่อน
สมาชิก อบต. หมู่ 7
Responsive image
นายสุภี มารุตพันธ์
สมาชิก อบต. หมู่ 8
Responsive image
นายนพพร เหล็กกล้า
สมาชิก อบต. หมู่ 9
Responsive image
นางจันทอง งามพักตร์
สมาชิก อบต. หมู่ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน
หมู่ 1 บ้านนาพิน ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-45 429622  อีเมล์ : admin@napin.go.th
https://www.facebook.com/aorbotor.napin

www.napin.go.th