Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 ก.พ. 2560
ถึง
07 ก.พ. 2560
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.นาพิน พิจารณาราคากลาง โครงการ ผนังกั้นน้้าคสล.
07 ก.พ. 2560
ถึง
07 ก.พ. 2560
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.นาพิน พิจารณาราคากลางโครงการ ผนังกั้นน้้าคสล.
07 ก.พ. 2560
ถึง
07 ก.พ. 2560
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.นาพิน พิจารณาราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล,(สายภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 11 บ้านโนนสาราญ
07 ก.พ. 2560
ถึง
07 ก.พ. 2560
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.นาพิน พิจารณาราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล,(ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4 บ้านดอนเค็ง
07 ก.พ. 2560
ถึง
07 ก.พ. 2560
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.นาพิน พิจารณาราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(สายภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่6 บ้านโหมน
07 ก.พ. 2560
ถึง
07 ก.พ. 2560
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.นาพิน พิจารณากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล,(สายบ้านพ่อใหญ่หลอนเชื่อมวัด) หมู่ที่ 11 บ้านโนนสาราญ
07 ก.พ. 2560
ถึง
07 ก.พ. 2560
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.นาพิน พิจารณาราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดิน(สายประปา) หมู่ที่ 1 บ้านนาพิน
07 ก.พ. 2560
ถึง
07 ก.พ. 2560
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.นาพิน พิจารณาราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่5 บ้านเสาธงน้อย
07 ก.พ. 2560
ถึง
07 ก.พ. 2560
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.นาพิน พิจารณาราคากลาง โครงการฟื้นฟูปรับปรุงผนังกันน้าหมู่ที่1เนื่องจากถูกน้ากัดเซาะ หมู่ที่1
07 ก.พ. 2560
ถึง
07 ก.พ. 2560
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.นาพิน พิจารณาราคากลาง โครงการฟื้นฟูปรับปรุงผนังกันน้าหมู่ที่ 5 เนื่องจากถูกน้ากัดเซาะ หมู่ที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน
หมู่ 1 บ้านนาพิน ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4523-6099  โทรสาร : 0-4523-6027  อีเมล์ : admin@napin.go.th

www.napin.go.th