Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.นาพิน การประเมินคามเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
12 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.นาพิน รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
09 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.นาพิน ประกาศรายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
09 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.นาพิน คู่มือสำหรับประชาชน
09 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.นาพิน คู่มือจัดการร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2564
09 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.นาพิน รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
19 ก.พ. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.นาพิน ประกาศ รายชื่่อผู้ผ่าเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
16 ก.พ. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.นาพิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
25 ม.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.นาพิน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
25 ม.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.นาพิน ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน
หมู่ 1 บ้านนาพิน ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4523-6099  โทรสาร : 0-4523-6027  อีเมล์ : admin@napin.go.th

www.napin.go.th